פרויקטים נבחרים

ראשון לציון

פארק ראשונים

מגדל מגורים 1 | 8 קומות | 132 יח״ד

*הפרוייקט פוצל מהקבוצה בשנת 2020

ירושלים

אלעד בית וגן

מגדל מגורים 1 | 18 קומות | 67 יח״ד

תל אביב

פארק תל אביב

8 מגדלי מגורים | 18 קומות | 560 יח״ד

*הפרוייקט פוצל מהקבוצה בשנת 2020

תל אביב

מגדל בית חנה

מגדל מגורים 16 | 8 קומות | 56 יח״ד

תל אביב

עין זיתים

מגדל מגורים 1 | 30 קומות | 101 יח״ד